Brandtätning / Fogning

Vårt arbetsområde sträcker sig från Gävle till Stockholm.
Brandtätningar
IMAB utför:
  • Brandtätningar
  • Rörelsefogar/ fogar i dörr/fönster
  • Brandskivor på stålkonstruktion


IMAB motto:
  • Varje utfört uppdrag skall vara en referens till nästa uppdrag
  • Korta beslutsvägar leder till snabba lösningar
  • Flexibilitet och öppenhet skall vara vårat signum
  • Varje uppdrag skall följa beställarens önskemål


IMAB är kollektivanslutna via Byggnads (Teknikinstallationsavtalet) Våra anställda har erforderlig utbildning för att självständigt kunna utföra sin dagliga syssla.

Kvalitets- Miljö- Arbetsmiljösäkring
Uppdragen utförs i enlighet med IMAB:s verksamhetssystem innefattande kvalitets- miljö- och arbetsmiljösäkring som bygger på ISO 9002 och ISO 14001. Vi strävar efter minimal påverkan på kringboende och miljö. Riskbedömning av objekten, egenkontroller och dagbok utförs samt delges beställare. Vår personal följer interna och lokala skyddsföreskrifter.
Image